Logo

Planista projektów i zatwierdzeń*

 • Dauerthal
 • Berufserfahrung
 • Projektmanagement, Produktmanagement
 • Publiziert: 31.08.2020
scheme image

Über uns

ENERTRAG świadczy wszystkie usługi związane z odnawialnymi źródłami energii. Efektywnie łączymy energię elektryczną, ciepło i mobilność we wszystkich dziedzinach życia. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w Europie, 630 naszych pracowników łączy w sobie wszystkie umiejętności niezbędne do pomyślnej eksploatacji i efektywnego utrzymania ruchu, do planowania zorientowanego na obywatela, niezawodnej budowy instalacji i sieci energetycznych, a nawet kompletnych, zintegrowanych elektrowni. Zawsze jesteśmy o jeden krok do przodu pod względem energetycznym - czy to w sprzężeniu sektorowym, modelach partycypacyjnych, czy też znakowaniu nocnym zorientowanym na popyt.

 

Deine Aufgaben

 • Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego w uzgodnieniu z kierownikiem projektu i działem przygotowania projektu, w tym udział w posiedzeniach rady miejskiej, organizacja niezbędnych prac przygotowawczych
 • Opracowywanie wniosków dotyczących planowania przestrzennego w koordynacji z kierownikiem  projektu, działem rozwoju projektu i działem administracyjnym projektu oraz innymi działami spółki (np. działem budowlanym), w tym prowadzenie  niezbędnych prac przygotowawczych
 • Wyszukiwanie podmiotów zajmujcych się usługami urbanistycznymi, negocjacjie handlowe, zawieranie umów, prowadzenie korespondencji dotyczącej planowania przestrzennego, koordynacja działań związanych z planowaniem przestrzennym pomiędzy spółką, gminą i urbanistą
 • Ocena działań kompensacyjnych, planowanie tras dojazdowych i wewnętrznych tras kablowych
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych
 • Wsparcie przy budżetowaniu projektów
 • Wsparcie w postępowaniach odwoławczych
 • Opracowanie/ wsparcie przy realizacji wymogów dotyczących: monitoringu,  postanowień zawartych w pozwoleniach na budowę, włącznie z prowadzeniem tabel dot. przekazania projektu – koniecznych w komunikacji z innymi działami spółki

Wir erwarten von Dir

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierungki: architektura, gospodarka przestrzenna, ew. studia podyplomowe z gospodarki przestrzennej/ urbanistyki
 • minimum dwa lata doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu polskiego planowania przestrzennego i uzyskiwania pozwoleń budowlanych
 • zdolność krytycznego, samodzielnego myślenia, samodzielnego definiowania problemu i proponowania rozwiązań
 • znajomości języka polskiego i niemieckiego (w mowie i piśmie) na poziomie, który umożliwia pewne negocjacje
 • biegła znajomość oprogramowania MS Office, GIS lub programów o analogicznych funkcjach

Wir bieten Dir

Oprócz ciekawej pracy czekają na Ciebie następujące możliwości:
 • dotacja KiTa
 • opieka medyczna i ubezpieczenia wypadkowe
 • elastyczne godziny pracy
 • indywidualne możliwości szkoleniowe

* Bei uns zählen Dein Können und Deine Motivation, die erneuerbaren Energien mit uns voranzubringen - nicht Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, sexuelle Orientierung oder Religion.